*****

Не съм очаквал такова нещо от човек, с когото сме се возили заедно на комбайн!
министър Мирослав Найденов, по повод скандала с дипломата обвиненията и уволнението на Калина Илиева

С благодарност за подкрепата на: