Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

Допитване за партньорството в политиката на сближаване на Европейската икономическа и социална комисия

През февруари 2009 г. Европейската комисия се обърна към Европейската икономическа и социална комисия (ЕИСК) с искане за проучвателно становище по „Насърчаване на ефикасни партньорства в управлението на програми в областта на политиката на сближаване въз основа на добрите практики от цикъл 2007-2013 г.“. В своя доклад ECO/258 „Ефективно сътрудничество в политиката на взаимопомощ “, изготвен с цел да допринесе за следващия програмен период на ЕС след 2013г, ЕИСК настоява, че "Програмирането по принцип може и трябва да се реформира, за да се укрепи партньорството.

Медиите за доклада на КУПФЕС


Източник: НоваТВ

Среща на КУПФЕС 29 октомври

Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС (КУПФЕС) проведе работна среща в гр. Варна. Бяха обсъдени резултатите и изводите от завършващия проект "В помощ на гражданския мониториг за ефективно и екологосъобразно ползване Фондовете на Европейския Съюз в България", подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - Фонд за подкрепа на НПО, администриран за България от фондация Екообщност.

КУПФЕС Коментар: Еврофондовете са вредни, или Отказ от мисленето

Финансова криза е. Банковите лихви растат. И едрият, и дребният бизнес се задъхват без свежи пари, като риби на сухо са. Социалните и културните институции, периферните общини и републиканският бюджет – и те. Човек ще рече, че всяка открита финансова линия, всяка донорска програма, носеща или поне обещаваща опцията за пресен финансов ресурс, ще бъде аплодирана и могъщо експлоатирана. Е, не и в България.

Две дискусионни събития по развитието на селските райони в България ще се проведат на 27 и 28 октомври.

Германското дружество за Tехническо сътрудничество (ГТЦ) и Фондация ФОРА (в ролята на инициатор и съорганизатор) ще проведат две дискусионни събития по развитието на селските райони в България на 27 и 28 октомври.

- Втори годишен форум „Развитие на селските райони в България. Прилагане на подходът LEADER като инструмент за устойчиво териториално развитие” ще се проведе на 27.-28.10.2010 в гр. София, Гранд Хотел София от 10:00 до 16:00 часа. Ще участва широк кръг заинтересовани страни от публичния , гражданския и бизнес сектор.

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov