Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

България няма визия за евробюджета! МРРБ ни връща към плановата икономика!

Kоалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз в България (КУПФЕС) за втори пореден път ще осъществи граждански мониторинг на усвояването на еврофондовете в България. Днес Коалицията представи официално плана си за участие в определянето на приоритетите на България до 2020 г. и използването на европарите у нас до 2014 г.

Участие на КУПФЕС в кръгла маса „Визия, цели и приоритети: България 2020”

Няколко представители на КУПФЕС взеха участие в кръглата маса „Визия, цели и приоритети: България 2020”, която се проведе от 10:00 ч. на 23 юни 2011 г. в „Гранитната зала” на Министерския съвет. Дискусията беше пилотна стъпка от обществените обсъждания в рамките на процеса по подготовка на Национална програма за развитие: България 2020, в съответствие с утвърдената Концепция за програмиране на развитието на Република България.

"Евро-финансирането в България - какво се случи и какво да очакваме" – семинар на Асоциация на европейските журналисти и Европейска Инвестиционна Банка

На 9 юни Асоциацията на Европейските Журналисти – България (АЕЖ) съвместно с Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) проведоха семинар на тема "Евро-финансирането в България - какво се случи и какво да очакваме". Събитието се състоя в представителството на Европейската Комисия в София, като основната цел на организаторите беше представянето на различни позиции по основните проблеми свързани с усвояването на фондовете на ЕС в България, както и основните предизвикателства за предстоящия програмен период. Участие взеха журналисти, експерти и НПО представители.

Бележки от участието на Ивайло Хлебаров в 10-то заседание на Комитет за наблюдение на ОПОС.

Ивайло Хлебаров член на секретариата на КУПФЕС. Поради невъзможност за участие на титулярните НПО представители Катерина Раковска и Петър Пенчев той се отзовава на молбата да ги замества. В текста по долу публикуваме неговите бележки (с катки редакции) от участието му в "10-то заседание на Комитет за наблюдение на ОПОС".

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov