Словашкият опит в гражданското наблюдение на използването на Фондовете на ЕС

На проведения трейнинг на Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС, проведен в София на 11 и 12 декември 2009 беше представен словашкия опит в мониторинга на фондовете на ЕС. Роман Хавличек от Приятели на Земята наблегна на необходимостта за работа с местните хора, когато целта е да се промени отношението им, независимо дали става въпрос за отношението им спрямо третиране на отпадъците, промените в климата и т.н. Този подход Приятели на Земята прилагат и при мониторинга на Структурните фондове. Словаците от НПО се борят срещу нео-либералната социална политика на правителството през последните четири години. Според Роман ситуацията по отношение на Евро фондовете в България и Словакия е сходна, налице са проблеми с големи инфраструктурни проекти и правителствата действат по начин, който НПО смятат за неправилен. Словаците са установили, че европейските политики не са толкова ефективни, колкото би им се искало.

В Словакия функционират 11 Оперативни програми, финансирани от ЕС. Индикативните списъци с проекти, които са общодостъпни има само по две от тях и те са много общи и са само за големи инфраструктурни проекти, над 25 млн. Евро за проекти по ОП Околна среда и 50 млн. евро за проекти в ОП Транспорт. Наблюдатели или т.нар watchdog са екологични, социални и образователни НПО, като те комуникират с НПО членове в Комитетите за наблюдение към Оперативните програми. НПО в Словакия освен това комуникират директно с местните засегнати от проектите общности. Поради големия брой проекти и малкото хора, които се занимават с наблюдението им, НПО се фокусират върху проекти, които са от ключово значение. Целта е да се установи до колко са ефективни еврофондовете в определена област. Всяка година Приятели на Земята се фокусират върху определен проблем. През 2008 това са Възстановяемите източници на енергия - една гореща тема, пряко свързана и със срещата в Копенхаген.

Изследванията на НПО върху използването на фондовете на ЕС в Словакия се осъществява най-общо по два начина: запитване към местни партньори по отношение на даден проект, осъществяван на местно ниво и проучване сред НПО представители в КН в Словакия. НПО в Словакия провеждат кампании срещу негативни проекти съвместно с местните общности. Реално местните водят кампаниите, а НПО подпомагат като лобират за тях, подпомагат комуникацията с европейските институции в Брюксел и осигуряват международна подкрепа от НПО мрежи.
При определянето на проблеми проекти Приятели на Земята използват за критерий мисията на организацията – за екологична, социална и икономическа справедливост.

С благодарност за подкрепата на: