Ръководството за мониторинг на фондовете на ЕС на „фокус”

През октомври 2009 се проведоха фокус групи с участието на хора, заинтересовани от гражданския мониторинг върху ползването на фондовете на ЕС. Един от първите въпроси към участниците беше свързан с необходимостта от един такъв мониторинг в България, различен от провеждания в рамките на всеки Комитет за наблюдение към Оперативните програми.

Участниците споделиха, че темата трябва да бъде полуляризирана за да се включат повече хора. Експерт от Секретариата на Коалицията изтъкна необходимостта гражданите да следят за това кой печели проектите по дадена програма, как се изпълняват по отношение на срокове и цели и въздействието на вече завършените проекти. Беше зададен и въпроса как обикновеният гражданин да стане “необикновен” и квалифициран наблюдател. Най- лесно е когато някой види нередност да подаде сигнал към Секретариата. Трябва да се следи целия цикъл на проекта – от планирането до отчитането.
Участниците споделиха всеобщото мнение за почти липсващото участие на гражданския сектор още в етапа на планиране на програмите, с което се нарушава принципа на партньорство в политиките на ЕС. До сега Коалицията се фокусираше върху damage control – предотвратяване на фатални за околната среда и устойчивото развитие проекти, но всъщност ние искаме да се работи по едни стратегически политики. Повечето министерства си правеха сами плановете и стратегии, с минимално обществено обсъждане. Ние сме за ясни и конкретни приоритети във всяка една програма. Имали сме обаждания от земеделски производители, които след като са се запознали с политиките на страната в сферата са ни подавали сигнали, че средства се отпускат предимно на големи зърнопроизводители.
Изводът е, че като цяло общия капацитет е нисък сред хората за подаване на сигнали.
Участниците във фокус групите изказаха мнение за необходимостта гражданския контрол да не бъде всеобхватен поради ниския капацитет, а да се концентрира върху критичните точки. Критичните точки са на различни места във вяка отделна програма. Необходимо е Секретариата да ги набележи и да концентрира усилията си върху тях.

С благодарност за подкрепата на: