Изследване на принципа на партньорство и използването на фондовете на ЕС в Централна и Източна Европа

Мрежата от НПО в ЦИЕ, СФ тийм представи публикувания през 2009 изследване и доклад за спазването на принципа на партньорство в новите страни члени на ЕС. Изследването е съвместен труд на НПО от Словакия, Чахия, Полша, България, Румъния, Латвия и Унгария.

Докладът представя изключително интересни примери от тези страни за (не)включването на НПО в процеса на планиране и последващото осъществяване на проеkтите, финансирани от ЕС в тях и реалния им ефект върху устойчивото развитие на региона.

Докладът е на английски език и може да бъде изтеглен от тук:

AttachmentРазмер
Structural_funds_and_partnership.pdf1.01 MB

С благодарност за подкрепата на: