Програма за развитие на селските райони

НПО представителите, избрани на платформата на БлуЛинк в КН на ПРСР са:
Стоилко Апостолов
ел. поща: s.apostolov@bioselena.com
Юлия Григорова
ел. поща: ygrigorova@wwfdcp.bg
 

Пълен списък с участници: 
Вътрешни правила: 

С благодарност за подкрепата на: