Конкурс за по-добри проектни идеи за евро-фондовете

Имате добра идея, но нямате средства да я изпълните?

- Схема за велосипеди за общо ползване във вашия квартал
- Вятърна турбина, купена на кооперативен принцип, която дава електричество и доходи на местната общност
- Слънчев панел на покрива на близкото училище

Това са проекти, които могат да бъдат подпомогнати от европейския бюджет и ние искаме да ви помогнем да ги реализирате.

Международната неправителствена мрежа CEE Bankwatch Network и ЕС "За Земята" предлагат до 1000 евро за идеята, която допринася най-много за устойчивото развитие на вашата общност.

Отделни физически лица, местни активисти, местни групи и неправителствени организации са поканени да представят описание на проект (в идейна фаза), които би могъл да бъде финансиран от регионалните фондове и би допринесъл за устойчивото развитие на местната общност в рамките на настоящия национален конкурс за проекти, организиран в България от За Земята и CEE Bankwatch Network. Описания на проекти трябва да бъдат представени до 1 ноември 2012 г. Те трябва да бъдат описани в обем от не повече от 3 страници (без графики и таблици, които могат да се приложат допълнително). Финалистите ще бъдат уведомени по електронната поща до 18 ноември 2012 г. и интервюирани от жури, съставено от експерти в областта на европейските проекти и устойчивото развитие между 20 и 21 ноември. Националната церемония по награждаването ще се проведе на 23 ноември 2012 г. в София. Разходите за транспорт и престой са за сметка на организаторите.

Проектът се развива успоредно в 8 държави членки на ЕС. До 3000 евро са на разположение за награждаване на най-добрите проекти. Журито, съставено от експерти в областта на устойчивата енергетика и транспорт, развитие на общността и гражданското общество, ще реши кои три проекта ще бъдат наградени в зависимост от качествата на проектните предложения. Наградният фонд или част от него следва да бъде изразходван за реализирането на начална стъпка по проекта, която следва да бъде описана в проектното предложение. (По-подробно разписване, популяризиране на проекта и други).

За участие в конкурса до 01.11.2012 г. изпратете попълнени формуляри на електронен адрес konkurs@zazemiata.org. Необходимите документи за кондидатстване можете да откриете по-долу.

Важни дати:

1 Ноември - краен срок за подаване на проектни предложения

5 Ноември - 18 Ноември – избор на шестимата финалисти

20 Ноември - 21 Ноември – интервюта/презентации в София ( или по skype), избор на тримата финалисти

23 Ноември (Петък) – Церемония по награждаването

За повече информация:

konkurs@zazemiata.org

AttachmentРазмер
application-BG.doc497 KB
criteria-BG.pdf160.34 KB

С благодарност за подкрепата на: