Анкета за бенефициентите на Структурните фондове

Институтът за зелена политика (София) и Институтът за публична политика (Букурещ) провеждат съвместно проучване в България и Румъния на нагласите на реалните и потенциални бенефициенти на европейски средства – местни власти, бизнес и неправителствени организации, към организацията, управлението, добрите практики и проблемите на структурните фондове в двете страни.

Освен анализ на три оперативни програми – ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“, ИЗП и ИПП провеждат анкета сред над 250 бенефициенти, които ще бъдат обобщени в един сравнителен анализ за двете страни.

Можете да изтеглите анкетата от долния линк:

AttachmentРазмер
Anketa final.doc78 KB

С благодарност за подкрепата на: