Тест за прозрачност и откритост на българските общини

Тест за прозрачност и откритост на българските общини при усвояването на средства от Фондовете на Европейския съюз.

Тест за прозрачност и откритост на българските общини - 8 Mb

С благодарност за подкрепата на: