ВОДАТА НА СОФИЯ Е ЗАСТРАШЕНА ОТ ОТПАДЪЦИТЕ НА 4 ОБЩИНИ!

Знае ли Брюксел как в България се национализират частни имоти, за да се строят регионални сметища?

Водата на София е заплашена от потенциалното замърсяване на река Искър, ако бъде изградено Регионалното депо за отпадъци край Самоков. Това стана ясно от изявленията на представителите на Инициативни комитети от общините Самоков и Разлог. Пресконференцията беше организирана от Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС), която оследи сигналите за нередности с европейските пари в България.

Според инвестиционният план 19 частни и един църковен имот ще бъдат де факто национализирани, ако министърът на околната среда и водите - г-жа Нона Караджова, не отмени положителното решение на Директора на РИОСВ – Благоевград за ОВОС на регионалното депо край с. Баня, община Разлог, съобщиха от Гражданските инициативни комитети.

Предвижда се депото край Самоков да бъде изградено на склон на хълма край река Искър и само една подпорна стена да удържа стотиците хиляди тонове отпадъци. В случай на авария всички те ще се изсипят в реката, която тече точно под хълма, влива се директно в р. Искър и оттам ще тръгнат надолу по течението. Проектният капацитет на депото е над 1 милион тона одпадъци, които биха се превърнали в истинско бедствие за населението по цялото протежение на реката до София. Не без значение е и факта, че районът е обозначен като сеизмично активно в сеизмичната карта на България.

Депото край Разлог също е проектирано край река – на около 20 метра от коритото на р. Драглишка, която се влива в р. Места няколкостотин м. по-надолу. Това излага на сериозни рискове населението, което живее надолу по течението на р. Места.

Освен екологичните проблеми и рискове (замърсяване на течащи и подпочвени води, на въздуха и т.н.) и нарушаване на процедурите по ОВОС - и в двата случая сме свидетели на съмнителни практики, свързани с облагодетелстване на фирми и полулегално отнемане на частна собственост.

Фирмите „Гал Гал Супер Вю“ и „Рафаел – 2000“ (регистрирани от чужди граждани на един и същ адрес в гр. Самоков) предварително са изкупили 120 дка земи в района на проектното предложение. Впоследствие те са били компенсирани с общински имот, попадащ в територията на планирания курорт „Супер Боровец“. Така фирмите са се сдобили с имоти по оценка от смешните 8 стотинки / кв.метър!

Драстичното жонглиране с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приемането на Подробния устройствен план (ПУП) на сметището в община Разлог води практически до национализация на 19 частни имота и един на БПЦ. На кмета и на общиснкия съвет е известен фактът, че хората събират подписки срещу проекта (последната – с над 2 000 подписа), но въпреки това вместо открит достъп до информацията за всички процедури, населението е принудено да се информира пост фактум от местни печатни медии с твърде ограничен тираж в с. Баня. От Инициативните комитети разкриха как са били подведени общински съветници, които в последствие са изявили желание да оттеглят подписите си от проекта.

Вчера (27.07.2011) представители на ИК от с. Баня внесоха искане до министър Караджова да отмени решението на РИСОВ – Благоевград и да насрочи нова процедура по ОВОС. Граждани на Самоков водят дела за отмяната на решението по ОВОС и настояват за отмяна на избора на площадката.

И за двата случая населението не е информирано дали общините, групирани в регионални сдружения (съответно Разлог, Банско, Якоруда, Белица и Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня), са приели планове за минимизирането и оползотворяването на отпадъците, така че да се намали нуждата от нови обеми на депата и да се използват максимално наличните ресурси.

Тъжна ирония е, че „узаконяването“ на някои от изборените практики е станало с промени в законодателството (Закона за устройство на територята, Закона за общинската собственост), инциирани не от кого да е, а от бившия кмет на Разлог и настоящ депутат от ГЕРБ - г-н Любен Татарски.

И от двата Инициативни комитета са готови да посочат алтернативни решения, които биха отговаряли на всички изисквания за устойиво управление на отпадъците и не биха предизвикали нито екологична катастрофа, нито възмущението на гражданите.

При липса на адекватна реакция от съответните институции, КУПФЕС ще подпомогне местните Инициативни комитети от общините Разлог и Самоков да информират Европейската комисия, Европейския парламент и ОЛАФ за всички установени нарушения и проблеми при усвояването на европейските фондове.

Припомняме, че България вече е в нарушение на Договора за присъединяване, в който се предвижда изграждането на регионалните депа за отпадъци да приключи до средата на 2010 г.

При интерес от Ваша страна, сме готови да предоставим цялата налична документация по двата казуса и да Ви свържем с представители на Инициативните комитети.

******************

За допълнителна информация:

Петко Ковачев (Институт за зелена политика), 0888 420 453, petko.kovachev@zelenite.bg

С благодарност за подкрепата на: