"Евро-финансирането в България - какво се случи и какво да очакваме" – семинар на Асоциация на европейските журналисти и Европейска Инвестиционна Банка

На 9 юни Асоциацията на Европейските Журналисти – България (АЕЖ) съвместно с Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) проведоха семинар на тема "Евро-финансирането в България - какво се случи и какво да очакваме". Събитието се състоя в представителството на Европейската Комисия в София, като основната цел на организаторите беше представянето на различни позиции по основните проблеми свързани с усвояването на фондовете на ЕС в България, както и основните предизвикателства за предстоящия програмен период. Участие взеха журналисти, експерти и НПО представители.

Дискусията беше открита от представителя на пресслужбата на ЕИБ в Люксембург- Душан Ондрейчка, който коментира приоритетите на финансовата институция в контекста на процеса на планиране. Акцента на презентацията бяха възможностите, които банката предоставя в подкрепа на интеграционния процес в България.

Независими гледни точки по темата на семинара представиха и трима експерти. Андрей Лалов, в качеството си на експерт по европейските фондове, коментира пропуските и грешките в процеса на предишното програмиране. Липсата на икономическа политика, гражданско участие както и на ясни цели и приоритети, формулирани на национално ниво бяха изтъкнати като основни проблеми на процеса в България.

Драгомир Константинов като дългогодишен анализатор по въпросите на структурните фондове и член на Секретариата на КУПФЕС, представи както основните пропуски в процеса на планиране на национално ниво, така и мерки за подобряването на бъдещия процес, като изучаването и прилагането на добрите европейски практики на всички нива от изпълнението на програмите, децентрализация и разширени механизми за партньорство.

Мартин Петков, експерт и лектор по темата на структурните фондове в България, предостави информация за действащите правила и процедури свързани с реализацията на проекти по оперативните програми. В своята презентация той акцентира върху нуждата от ясни процедури, реални приоритети и по-обвързан процес на планиране.

Като резултат от последвалата дискусия бяха формулирани редица предложения по основни въпроси свързани с темата, за които организаторите се ангажират да информират държавните институции. Съществена част от предложенията се отнасяха до повишаване на прозрачността, коректността и опростяването на действащите програмни процедури, до актуализиране на програмните приоритети, и до по-голямото включване на целевите групи в новото евро-програмиране за периода след 2014 г.

С благодарност за подкрепата на: