Еко-Мрежа България - Национална Еко Конференция 2011г

На 13-14 май в София беше проведена първата след 9-годишна пауза Национална конференция на екологичните организациите в България. Събитието беше организирано от БлуЛинк и Българска Фондация Био-разнообразие, със съдействието на немския Институт по регионална география (Leibniz-Institut für Länderkunde), като част от проекта "Еко мрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”, реализиран с подкрепата на германската фондация Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Участие взеха над 150 НПО организации от цялата страна. Oсновната цел на събитието беше изготвянето на обща позиция на българския НПО сектор по отношение на редица ключови въпроси, както и обсъждането и приемането на Стратегия за природозащитна.

Присъстваха представители на Министерски съвет и Министерство на Околната среда и Водите, които коментираха основните фактори за развитието на българската политика, и възможностите за бъдещо съдействие между не-правителствения сектор и държавните институции.

В първия ден от събитието основните дискусии бяха насочени към приоритетите на политиката за опазване на природната среда за новия програмен период 2013-2020, управлението на природните ресурси и защитените зони в България, както и проблемите свързани с битовите отпадъци и промишлените замърсявания.

Вторият ден на конференцията акцентира върху механизмите за гражданско участие в провеждането на националната политика в сферата на опазването на околната среда. Представени бяха социологически данни за работата на не-правителственият сектор, като цяло и в частност за напредъкът на еко-организациите по отношение на популяризирането и развитието на гражданския сектор в България. В допълнение, бяха дискутирани и възможностите, които предоставят европейските фондове за реализирането на реална екологична политика.

Представители на КУПФЕС от София и страната взеха активно участие в панелите на конференцията. Ивайло Хлебаров презентира проблемите, свързани с промишлените замърсявания в първия ден от събитието. Драгомир Константинов представи темата за ползването на структурните фондове на ЕС за постигане на устойчиво развитие. В тази връзка, беше решено препоръките, направени в доклада на КУПФЕС от юни 2010 за подобряване на механизмите за ползване на еврофондовете да бъдат подкрепени и приети като официални позиции на природозащитните организации в страната.

Като резултат от конференцията бяха формулирани и съгласувани редица предложения и позиции на НПО сектора, по основни въпроси, свързани с темата за опазването на околната среда в България. Те ще бъдат представени през юни 2011г в общ документ от Националната конференция, който ще очертае посоките за бъдеща работа на "Еко мрежа България".

17 май 2011 г.
София

С благодарност за подкрепата на: