Кратък наръчник за мониторинг устойчивото ползване фондовете на Европейския съюз в България

Целта на този наръчник е да предложи инструментариум за наблюдение върху използване средствата от фондовете на Европейския съюз (ФЕС) на местно ниво.

С този наръчник не се опитваме да предложим универсална формула, която може да се прилага за всякакви ситуации. Целта ни е да помогнем на тези, които не искат да си затварят очите и да стоят безучастни, когато около тях се пилеят пари. А с тези пари наистина може да започне да се гради едно по-добро бъдеще.

AttachmentРазмер
Narachnik.pdf176.73 KB

С благодарност за подкрепата на: