КУПФЕС започва подготовката на предложения и препоръки за бъдещето на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на ЕС

На 4 и 5 февруари в Банкя, се проведена стратегическа среща Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейският съюз. На срещата присъстваха тринадесет представители на организации членове на коалицията. Основна тема за обсъждане беше подготовката за предстоящия процес на програмиране на фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

На срещата беше взето решение КУПФЕС да стартира процеса по изготвяне на предложения за бъдещето на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на ЕС. По двете становища ще работят екипи от експерти на коалицията.

Готовите предложения и препоръки ще бъдат връчени на националните институции, институциите на ЕС и международните организации – партньори и донори на КУПФЕС. Съществуват редица дискусионни аспекти на тези политики, изискващи своевременни действия и проактивен подход за тяхното разрешаване както на национално, така и на партньорско и на европейско ниво. Както и досега, КУПФЕС смята да даде своя конструктивен граждански принос за горните цели.

С благодарност за подкрепата на: