101 организации говорят за европейските фондове в България

В приложения документ можете да прочетете резултатите от изследването на КУПФЕС върху опита на НПО от работа с европейските фондове.

AttachmentРазмер
101_web_edition_201006.pdf3.17 MB

С благодарност за подкрепата на: