Полицията разследва заявители по Закона за достъп до информация във Варна

Програма Достъп до Информация (ПДИ, http://www.aip-bg.org) съобщи, че граждани, поискали достъп до обществена информация от кмета на община Варна, във връзка с провеждана гражданска кампания за прозрачност на обсъжданията на Общия устройствен план на общината, са разследвани от варненската дирекция на МВР.

Над 20 граждани са подали заявления за достъп до информация на бланка с еднакво съдържание. С тях искат от кмета на града да предостави:

1. Писмените протоколи от всички проведени обществени обсъждания на предварителния проект на Общ устройствен план на Община Варна – на хартиен носител.
2. Звуковите записи от обсъжданията, визирани в т. 1 – на технически носител.

На първи декември тази година част от заявителите – Юлиян Чолаков, председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА), арх. Калина Павлова (член на УС на Съюза на архитектите в България, дружество Варна), както и гражданинът Николай Цветков са призовани в Областна дирекция на МВР – Варна, отдел Досъдебно производство, група „Икономическа престъпност“. Те са призовани в качеството им на свидетели по досъдебно производство № 218/2010, образувано срещу неизвестен извършител.

Според ПДИ, на призованите свидетели е отказана информацията на какво основание е образувано досъдебното производство, съобщено им е, че то е образувано по жалба на дирекция „Правно нормативно обслужване“ на Община Варна. По информация на ПДИ, гражданите са разпитвани кой е направил типовата бланка за заявленията, имали ли са сътрудници в тази си дейност, къде е изработена и разпечатана бланката, как е разпространена. Накарани са и да попълват бланка за графологична експертиза.

Програма Достъп до Информация пита:

на какво основание е образувано досъдебното производство и какво е извършеното престъпление?
не знаят ли разследващите органи, че при подаване на заявление за достъп до обществена информация не се изисква подпис?
как е възможна силова намеса при упражняване на конституционно гарантирано човешко право?

Екипът на Програма Достъп до Информация заявява, че е сериозно притеснен от предприемането на подобни действия и полицейски мерки срещу основно човешко право като Правото на търсене, получаване и разпространяване на информация, гарантирано от
Конституцията на РБ, Европейската конвенция за правата на човека и Европейската конвенция за достъп до официални документи.

От ПДИ допълват, че според българското и международното законодателство във властта единствено на съда е да решава спорове за достъп до информация.

Автор:
Владимир Иванов
БлуЛинк информационна мрежа
http://www.bluelink.net

С благодарност за подкрепата на: