На 30 септември ще бъде представен Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – 2010 г.

Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на европейския съюз (КУПФЕС) има удоволствието да ви покани на работна среща по представяне на "Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г. ". Срещата е публична и ще се състои на 30 септември 2010 г. от 10.00 ч. в залата на София прес на адрес: София, ул. "Славянска" 29, ет. 7

Доклад - 2010 представя наблюденията, констатациите и препоръките на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС към месец юни 2010 г. За разработването му членовете на коалицията проведоха анкети, обсъждания и други проучвания сред различни групи бенефициенти на фондовете на ЕС, ползваха доклади и други официални информации от страна на комитетите за наблюдение и управляващите органи на действащите оперативни програми, както и позиции и информации на други неправителствени и граждански организации и публикации в медиите.

Периодът на изготвяне на доклада е избран така, че да съвпадне със средата на първия програмен период на фондовете на ЕС за България – средата на 2010 г. По традиция на този етап от програмното изпълнение държавите-членки на ЕС осъществяват задълбочени междинни оценки на изпълнението, в резултат на което се правят предложения и се прилагат корективни мерки на програмното изпълнение. В случая с България решителното предприемане на корективни мерки през 2010 г. е категорично необходимо във връзка с изключително слабите резултати в оползотворяването на средствата от фондовете на ЕС.

За повече подробности може да се запознаете с приложеното Резюме на Доклада.

AttachmentРазмер
Rezume kum pokana.doc144 KB

С благодарност за подкрепата на: