Доклад за фондовете на ЕС в България 2010

КУПФЕС разработи Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г. Пълният текст е достъпен като прикачен документ тук!

AttachmentРазмер
Doklad_Watchdog_20100925.pdf1.48 MB

С благодарност за подкрепата на: