Достъп до информация в BG

Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС (http://fesbg.org/) започна уникално по своите размери и мащаб национално проучване относно нагласата и начина, по който общинските администрации подхождат при подаване на заявление за достъп до информация, която касае количеството спечелени от тях проекти от фондовете на ЕС, сферата и резултатите от тях. Като цяло от общините изпращат исканата инфомация. Но не всички. Повод за тази статия е община Сандански.
Явно мързелът или просто нежеланието да се съдейства на гражданското общество в лицето на неправителствените организации води до неочаквани за нас последици.
Към нашето заявление за достъп до информация, приложено изпращаме и копие от регистрацията на НПО-то. Служителката от общината преценила, че щом името на изпълнителния директор не фигурира в него ( логично – управителния съвет се изписва в него, а не песонала, който се мени). И така, това става повод да се остави без разглеждане заявлението за достъп за информация, но за съжаление историята има продължение. Тъй като лично аз съм изпратила над 50 такива заявления на български общински администрации, и не бях получила нито един отказ, можете да си представите моята логична реакция към писмото от община Сандански – обадих се да ги попитам какво (според тях) е нужно да им изпратя, за да уважат нашето искане. Последва разговор в този стил:
- Защо не сте уважили заявлението ни за достъп до информация? Какъв документ Ви е нужен?
- Ми таз, изпълнителната директорка ква е? Не я пише в документа, който сте изпратили.
- Ок, бихте ли ми казали какъв документ да Ви изпратим, за да уважите искането. Искате пълномощно ли?
- Бе кои сте Вие да искате тая инфорация, за какво Ви е? / НЕКА ДА ПРИПОМНЯ – ИСКАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО РАБОТИ Общината/
- Как за какво? Ние сме неправителствена...
Прекъсване на линията. Госпожата ми затвори телефона.
ОК. Разтрепервам се. Аз плащам данъци, храня ги, говоря любезно.Те ми затварят телефона.
Нищо, аз съм интелигентен човек. Звъня отново.
- Извинявайте, връзката нещо прекъсна. Кажете сега какъв документ искате. Досега от нито една община не е имало такова отношение.
- Госпожицеее, /грубичко/ отговорили сме Ви, не ме занимавайте.
- Вижте сега, от всички общини на които сме писали, само вашата е отказала достъп.
- Сама си правете изводите, госпожице.
Второ затваряне на телефона.
Еми направих си изводите. Груби служители има навсякъде, но общински служител да ти затвори телефона два пъти минава всякакви граници.
А нещата можеха да протекат по следния начин – да ми каже да изпратя пълномощно и да изпрати таблица с проектите, по които общината е получила финансиране от ЕС. Работа за 15 мин. за повечето общини, тъй като всички работят по проекти и такава информация им е необходима ежедневно.
И за да не си мислите, че от всички общини реагират, както от община Сандански, ще кажа, че от някои общини се обадиха да разберат как най-удачно да ни дадат исканата от нас инфомация. Хората бяха изключително любезни и отворени. Не случайно от тези общини работят по международни проекти и биват давани за пример.
Смисълът на изследването е да покаже доколко отворени и прозрачни са общините към гражданските организации. Определено има напредък. Но, за съжаление в средата на 2010, след 3 години в ЕС грубото отношение към нас и затварянето на телефона не са история.

С благодарност за подкрепата на: