Приемни дни на министър Томислав Дончев

Два пъти в месеца - в 1-я и 3-я вторник, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще се среща в кабинета си с граждани, желаещи да обсъдят с него предложенията или коментарите си по управлението на средствата от ЕС или конкретни казуси при изпълнението на отделните оперативни програми. Единият от приемните дни ще се провежда извън столицата.
Първата среща с граждани ще бъде на 6 юли. Срещите ще се организират след предварително записване, което ще става до два дни преди датата на провеждането им по мейл или поща. В писмата си гражданите трябва да представят накратко темата, която искат да обсъдят с министъра, както и имената си и адрес или телефон за контакт.
Записването за първия приемен ден на министър Дончев започна от 10 юни. Желаещите среща могат да изпращат писмата си както на адреса на Министерски съвет - бул. „Дондуков"1, така и на e-mail: eufunds-public(at)government.bg.

С благодарност за подкрепата на: