Програма за развитие на селските райони – приказка без край

Както редица медии писаха още през февруари и март, нарушенията и забавянията по Програмата за развитие на селските райони продължават. Независимо от предприетите кадрови промени и ускоряване на плащанията и одобренията на проектите, от наши източници научаваме, че отговорността на грешките се прехвърля от МЗХ към Фонд „ Земеделие” и обратно и реално се забавят важни за производителите плащания.

Нека да припомним какви бяха основните разкрития на Сметната палата от одита на ДФ „ Земеделие”, а именно – ниска усвояемост на средствата по ПРСР и почти нулева обработка на заявления по нея до юни 2009; до юни 2009 са усвоени едва 8,7 % от средствата по програмата. Един проект се обработва средно над 230 дни, което е абсолютно недопустимо и демотивиращо за потенциални бенефициенти. Сметната палата установява и редица нарушения свързани със ЗОП, както и неправомерно раздаване на възнаграждения на служители във Фонда и липса на вякакъв контрол върху разходването на средства в него.

От 15 март трябваше да започне и изплащането по мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013. За целта в Държавен вестник бяха обнародвани промените в Наредба № 11 за условията и реда за прилагане на мярка 214 от ПРСР 2007-2013, с които се въвежда по облекчен режим за санкциониране на кандидатите. Естествено, това обнародване стана факт след неколкомесечно протакане и много срещи между биопроизводители и отговорни институции. За някои от производителите това забавяне е фатално за нормалното стартиране на сезона. Част от биопроизводителите са получили плащанията си, но към 13.04.2010 растениевъдните биопроизводители все още очакват своите плащания по мярка 214. Това, което те чуват в последните три месеца е, че ще получат плащанията си " в края на седмицата". Търпението на хората е изчерпано, нежеланието на премиера да се срещне с тях обидно и в крайна сметка производителите призовават към безсрочен протест на 21 април.
Повече информация за протеста на:
http://fermer.bg/news/1464/1/biologichnite-rastenievydi-vse-oshte-niamat...

С благодарност за подкрепата на: