Защо буксуват европроектите?

Екипи на граждански организации от цялата страна участваха в провеждане на анкети за напредъка на проектите по Оперативните програми в страната. Целта е да се установи реалната сутуация като се попитат бенефициентите, „потърпевшите”, на които се налага да работят с администрацията.
Прекален контрол, некомпетентност, бумащина, смяна на правилата на вече започнали проекти и непредвидимост на плащанията са най-честите проблеми, които съпътстват работата по проекти на оперативните програми на ЕС у нас. Тази тенденция се очерта при всички над 100 анкетирани общини, неправителствени организации и фирми, работили по европроекти през периода 2007 - 2010 г. Резултатите бяха отчетени по време на работна среща на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на Фондовете на Европейския Съюз (ФЕС), която се проведе във Варна. На база събраните мнения, в следващите месеци експерти на Коалицията ще изготвят доклад, чрез който да информират обществеността, европейските и българските институции за хода на изпълнението на Оперативните програми и проектите, финансирани от ФЕС. За нуждите на документа се събират и сигнали за нередности, констатирани при изпълнението на европроектите. Всеки може да подаде такъв сигнал на този сайт. Преди да бъдат включени в доклада, сигналите ще бъдат проверени от участниците в коалицията. Тук ще бъдат публикувани и резултатите от проучването. То се провежда по проект "В помощ на гражданския мониторинг за ефективно и екологосъобразно ползване фондовете не Европейския съюз", финансиран от Фонд за подкрепа на НПО 2007 - 2010, част от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Коментари

Защо боксуват Европроектите?

Защото от правителството говорят по много и силно, но какво правят - като дипломация - е все още трудно да се каже!

С благодарност за подкрепата на: