На фокус - програма ОПАК

ОПАК е оперативната програма, която се посочва като една от най-успешните не само в страната, а и в целия ЕС и на среща в ЕК на 2 септември 2009 е дадена за пример. В същото време в страната ОПАК е синоним на злоупотреби, свързани с властта, разпределяне на европари „ между свои” и т.н.
Г-н Филип Буш, началник на отдел “България, Унгария и Холандия” в Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия каза на 11 юни 2009 - „ надяваме се, че изпълнението на ОПАК ще продължи със същия ентусиазъм както досега”.
Избрали сме да ви представим проект, който не буди особен ентусиазъм, а откровено недоумение. Иде реч за разследвания от български журналист проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", реализиран от Центъра за преводи и редакции към Министерски съвет. Той стартира на 9 юли 2008 г., като срокът за реализиране на всички заложени девет дейности от проекта е една година. Първоначално подаденото проекто предложение е за над 900 000 лева, видно от сайта на ОПАК, но след началото на разследването и големия медиен отзвук покрай него неговите ръководители споделиха, че ще бъдат отчетени разходи за половината от предвидената сума.
От сайта на бенефициента може да се проследи реализацията на проекта, който започва с "он-лайн анкета, свързана с работата на служителите от централната, областните и общинските администрации със законодателството на ЕС." В нея са участвали "843 представители на централната, областните и общинските администрации" и са проведени "структурирани интервюта с 30 от тях." Цитираме тези цифри, защото от държавния бюджет наскоро бяха отделени близо 85 милиона лева за закупуване на 60 хил. софтуерни пакета Windows, т.е. в държавната администрация би трябвало да има поне 60 хил. човека с достъп до въпросната онлайн анкета и не е ясно защо едва 1.4 % от тях са отговорили. Проекта включва и създаването на онлайн терминологична база данни, съдържаща 3000 термина и терминосъчетания от европейското право на 4 езика: български, английски, френски и немски, както и към отпечатването на огледален на електронната терминологична търсачка речник на хартиен носител в 500 екземпляра.
В търсачката има 3000 термина, но не е трудно да се установи, че тя е непълна, в преводите има грешки и като цяло напълно безплатният Google Translator се справя по-добре. Един пример - според търсачката окръжните прокуратури в България се наричат областни. Подобна грешка е недопустима, най-малкото защото съществува реална възможност тя да се мултиплицира многократно от хората, които използват терминологичната търсачка.
Ключови термини като benchmark, law enforcement или justice and home affairs не дават резултат. Ако български чиновник иска да прочете нещо повече за конфликта на интереси и не знае как е точният термин на английски, т.нар. терминологична търсачка пак няма да му е от полза, защото и този термин липсва.
Последното събитие, за което има информация на сайта на ЦПР, е проведено "обучение за работа с бази данни, съдържащи актове от европейското законодателство, за работа с терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях специализирана терминология, както и за работа с Интернет страниците на европейските институции.
Основни моменти, будещи недоумение и съмнение за нарушения:
- Купен е нов софтуер. т.е. нарушението е в това, че вместо да обявят конкурс за преводачески софтуер, какъвто има друг различен от Традос, обявяват ъпгрейд, за да може точно тази фирма да вземе поръчката. Според един от ръководителите на проекта, така или иначе е имало предварителна уговорка с фирмата доставчик, която според него е единствена в страната. Вместо да се проведе конкурс за различни видове софтуер, той се обявява като надграждане(ъпгрейд).
- Договорът е обявен в регистъра на обществените поръчки три месеца след сключването му. (изискването на Закона за обществените поръчки е тя да се изпраща най-късно седем дни след сключването на договора) Друг кандидат не е имало, но и да имаше това закъснение го лишава от възможността да обжалва решението и договора
- Страницата на ЦПР е изработена от фирма, осигурила софтуера (видно от долния десен ъгъл на сайта). За това обаче, няма проведена обществена поръчка (или ако има, тя не е отбелязана в регистъра за обществени поръчки). Не е ясно колко е струвало изграждането му.

Име на проекта от листа с бенефициенти и сума, за която е одобрен проекта от сайта на ОПАК –
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&...

резултати от онлайн анкетата - http://www.trc.government.bg/bg/news/show/9/rezultati-ot-izvursheniya-an...

По материали от Капитал и блогове.

С благодарност за подкрепата на: