Резултати от изследване “Борбата срещу измамите и злоупотребите с европейски средства”

Изследването е проведено в периода 6-13 октомври 2009 година между лица на възраст от 18-79 години от цялата страна по проект „ ОЛАФ с лице към европейските граждани. Проведените интервюта са общо 1200.
Общата информираност на хората относно случващото се в страната въввръзка със злоупотребите на средства от европейските фондове не е нанеобходимото равнище. Има обективна необходимост от целенасочена и масова нформационна кампания, която да разясни на достъпен език механизмите на функциониране на финансовите инструменти на ЕС, каква е личната и обществена отговорност при неправомерно усвояване на средства от бюджета на Европейския съюз. Най-известни за българските граждани са програмите САПАРД и ФАР, вероятно защото и двете програми действат преди България да стане член на ЕС. Най-малко познат на хората е Кохезионния фонд. Оперативните програми са още по-непопулярни – най-слабо позната е ОП „Техническа помощ”, повече от половината от българите не са чували за ОП „Околна среда”.
Преобладаващата част от българските граждани (88%) знаят, че у нас има констатирани случаи на неправомерно усвояване на средства от фондове на Европейския съюз. Сред най-популярните в обществото случаи на неправомерно усвояване на еврофондовете се открояват злоупотребите в селското стопанство (измами с площта на земеделските земи и броя животни и по-конкретно програма САПАРД); злоупотреби с европейски пари, свързани с инфраструктурни проекти и в частност с пътно строителство; неправомерно усвояване на европари от страна на общините.
Безплатната телефонна линия на ОЛАФ за сигнали, свързани с нередности при усвояване и използване на средства, отпуснати по фондове на ЕС е почти непозната за хората – само 6,1% или 73 души са посочили, че знаят за възможността да се обадят безплатно и да съобщят за нередности директно в ОЛАФ.
Значителна част от обществото все още не осъзнава пряката връзката между себе си и държавата, между злоупотребите със средства от европейски проекти и отделния гражданин, качеството му на живот, размера на данъците, които плаща в хазната и т.н. – голяма част от хората не биха подали сигнал при информация за злоупотреби с евросредства, защото “не е тяхна работа”.
Ако Вие не сте между тях, можете да се възползвате от формата за подаване на сигнали за нередности с фондовете на ЕС на нашия сайт. Очакваме Вашите сигнали!

С благодарност за подкрепата на: