Публикуван е работния план за 2010 на Програмата за развитие на селските райони

Министерство на земеделието и храните публикува индикативната работна програма за 2010 на Програмата за развитие на селските райони. По-важните задачи, които си поставят в МЗХ са долуизброените:
- Стартиране на мярка 421 по ос Лидер
- Опростяване на процедурите за промени в докумените за кандидатстване по мярка 431-2
- Стартирана на мярка 213 „ Натура 2000 за земеделски земи”
- Изготвяне на междинен доклад за ПРСС до края на 2010 г.

Пълния текст на работния програма можете да намерите в прикачения файл:

AttachmentРазмер
Plan_grafik_RDP_za_2010_21_Dec_2009_final version634019325377500000.pdf186.79 KB

С благодарност за подкрепата на: