Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

Проведе се среща в Добрич за напредъка на страната по Оперативните програми

На 18 февруари 2010 по инициатива на Enterprise Europe Network и Търговско промишлена-палата Добрич се проведе кръгла маса за обсъждане на напредъка на усвояването на средства по структурните фондове.

Как да мониторираме използването на фондовете на ЕС?

Отговор на този, а и редица други въпроси свързани с наблюдението на европейските програми и проекти можете да намерите в Краткия наръчник за мониторинг устойчивото ползване на Фондовете на ЕС.
В резултат на съвместната работа на НПО активисти от страната през 2009 година е изготвен Кратък Наръчник за мониторинг устойчивото ползване на Фондовете на ЕС, който е вече публикуван. Целта на този наръчник е да предложи инструментариум за наблюдение върху използването на средствата от фондовете на Европейския съюз (ФЕС) на местно ниво.

България рискува да загуби средства от Оперативните програми

България вече загуби много средства по предприсъединителните програми ФАР, САПАРД и ИСПА и поради изключително ниския процент на усвояване на средства от Оперативните програми, страната най-вероятно ще загуби средства и по тях. По данни изнесени в неделя на среща на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове до момента са раплатени едва 1.3 % от всички договорени за България средства. Докладът, представен в неделя обхваща усвояването на евросредства по 21 програми за миналата година.

Проведе се работна среща на КУПФЕС във Варна

Коалицията за устойчиво ползване на Фондовете на ЕС проведе работна среща в края на януари във Варна. КУПФЕС обсъди структурата и съдържанието на междинния доклад за използването на еврофондовете в България. Екип от експерти и активисти от гражданския сектор планират публикуването на алтернативен доклад на гражданския сектор за използването на фондовете в периода 2007-2010. Доклад ще бъде подготвен и от българските институции и представен в Брюксел, алтернативния също ще бъде публично разпространен в страната и сред европейските институции.

До Брюксел и назад

Независимо, че фондовете на ЕС имат за цел да подобрят икономическото и социално положение в страните членки, не са малко случаите когато от една неправилна икономическа интервенция, като например магистрала или газопровод през защитена територия от световно значение, страдат както природата, така и данъкоплатците. Ние от Коалицията за устойчиво ползване на Фондовете на ЕС сме напълно наясно с това и се стремим да опазим хората и прородата на България от проекти, финансирани от ЕС, които биха имали негативно въздействие върху устойчивото развитие на страната.

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov