Агрегатор на източници

Покана за обучения по програма "Херкулес II"

dnevnik.bg Еврофинансиране - Пет., 01/03/2014 - 08:03
Обявена е покана за представяне на предложения - "Херкулес II"/2013/Обучение.

Цели

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за организирането на техническо обучение, семинари и конференции в подкрепа на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, както и в подкрепа на разработването и прилагането на политики за превенция и разкриване на измамите.

Допустими кандидати

Могат да кандидатстват всички национални или...

Публикувани са регламентите за новия програмен период

Структурни фондове на ЕС - Пет., 12/27/2013 - 01:00
Регламентите  за Кохезионната политика през новия програмен период  2014-2020 г. са публикувани в Официалния вестник на ЕС, брой L 347 от 20.12.2013. С това законодателството на ЕС за Кохезионната политика през новия програмен период  влиза в сила. Документите може да намерите тук . 

България прави последен опит да спаси 27 млн. евро по "Околна среда"

dnevnik.bg Еврофинансиране - Вт., 12/24/2013 - 11:19

Министерството на околната среда ще направи последен опит да спаси 27.48 млн. евро по оперативна програма "Околна среда", които няма как да се разплатят до Нова година, каквито са сроковете на Брюксел, съобщава в днешния си бро "Труд". Ако мисията приключи успешно ще се окаже, че в края на 2013 г. България е загубила само около 12 млн. евро от фондовете на ЕС, а не 40 млн. евро, каквато е прогнозата сега.

Пред изданието директорът в оставка на управляващия орган Малина Крумова е...

Общини, читалище и църква ще получат още 10,4 млн. лв. от ПРСР

Структурни фондове на ЕС - Съб., 12/21/2013 - 01:00
Фонд „Земеделие" одобри още 10 проекта по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности", 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 „Обновяване и развитие на населените места". Те ще получат 10,4 млн. лева от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По мярка 321 са подкрепени шест предложения със субсидия от 6 794 232 лева. Пет от тях са на общини, които ще изградят пречиствателни станции за отпадни води. Шестият проект е за ремонт на читалищен културен център в гр. Обзор.  Със средствата по мярка 322 община Пордим ще обнови улици, а община Бойчиновци - площадни пространства и детска площадка. Предвидена е и реставрацията на църквата „Св. Николай Мирликийски" в гр. Трън. Субсидията за тези проекти е 3 289 395 лева.  С други 307 405 лева по мярка 313 ДФ „Земеделие" подкрепи плановете на община Чавдар да изгради туристически увеселителен парк. 

Близо половин милиард лева, поставени пред риск от загуба, влязоха в българската икономика и българските общини в първите шест месеца на правителството

Структурни фондове на ЕС - Съб., 12/21/2013 - 01:00
Настоящ програмен период Предприетите от правителството мерки за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на темповете на работа по програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, вече имат своя видим и измерим резултат. За периода от началото на мандата на правителството до 15 декември 2013 г., реално изплатените средства са в размер на повече от 2 млрд. лева, което представлява ръст от 13%. Това е приблизително една трета от постигнатото от началото на изпълнение на програмите на 1 януари 2007 г. до сега. Размерът на сертифицираните средства за периода възлиза на 900 млн. евро., което също е близо една трета от спрямо началото на периода. Към 30 май 2013 г. рискът от загуба на средства по данни на служебния кабинет възлиза на 272 312 555 евро, разпределени по следния начин: ОПОС - 29 млн. евро; ОПРР - 74 млн. евро; ОПК - 49 млн. евро; ОПРЧР - 105 млн. евро; ОПАК - 6 млн. евро; ОПТП - 9 млн. евро В резултат на предприетите от правителството мерки реално загубените средства, съгласно правилото N+2/N+3, са сведени до 35 245 658 евро и са само по 3 програми. Спасени са над 237 млн. евро или близо половин милиард лева са влезли в българската икономика и българските общини. Данните на Национален фонд към Министерството на финансите показват, че правителството успя да намали близо 8 пъти планираната в средата на годината загуба.   Нов програмен период На 8 януари 2014 г. ще се проведе обсъждане на Споразумението за партньорство за новия програмен период, като в него ще бъдат включени и последните бележки на Европейската комисия, които бяха изпратени в края на месец ноември. Планира се до края на месец януари 2014 г. проектyt на Споразумение да бъде изпратен за нови консултации с ЕК. Проекти на новите оперативни програми „Околна среда" (ОПОС), „Човешки ресурси" (ОПРЧР), „Региони в растеж" (ОПРР) и „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) бяха изпратени на Европейската комисия през месеците септември и октомври 2013 г. за провеждане на технически консултации. Подготвен е пълен вариант на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ), който  предстои да бъде изпратен за консултации до края на месец декември 2013 г. В процес на подготовка за изпращане са и проектите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Оперативна програма „Добро управление". Планира се това да стане най-късно през месец януари 2013 г. На практика повечето от тези програми са с добра проектна готовност, като Оперативна програма „Околна среда" и Оперативна програма „Региони в растеж" се изпращат на ЕК за втори и трети път. Първи вариант на Програмата за развитие на селските райони е изпратен на  ЕК в началото на декември. Първи вариант на Програмата за морско дело и рибарство също е изпратен на ЕК пред декември. България е една от първите от страните  членки представила вариант на програмата. При отчитане на напредъка на другите държави членки в процеса на подготовка на програмен период 2014-2020 г. страната ни като цяло се отличава с добра проектна готовност на своите стратегически програмни документи за следващия програмен период. Допълнителна информация можете да намерите тук . 

Покана за сътрудничество в областта на образованието

dnevnik.bg Еврофинансиране - Пет., 12/20/2013 - 08:08
Обявена е покана за представяне на предложения по програма по ICI (инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на образованието. Поканата е за сътрудничество в областта на висшето образование и обучението между Европейския съюз и Австралия, ЕС и Япония и ЕС и Република Корея.

Цел

Основната цел е да се поощри взаимното разбирателство между народите на държавите членки на ЕС и партньорските страни, включително по-задълбоченото познаване на техните...

Фонд „Земеделие” одобри още 44 проекта по ПРСР

Структурни фондове на ЕС - Вт., 12/19/2013 - 01:00
Инвестиционните предложения са по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства, 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", 313 „Насърчаване на туристическите дейности", 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", 322 „Обновяване и развитие на населените места". Те ще бъдат подкрепени с 55,2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По мярка 121 фонд „Земеделие" одобри три проекта, които ще получат над 590 хил. лв. Единият е за реконструкция на помещения за отглеждане на прасета, другият предвижда създаване на 43 дка насаждения от череши, а третият е за купуване на земеделска техника, капково напояване и сондажен кладенец за отглеждането на 238 дка бадеми. По Мярка 226 е одобрен общински проект за реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на пожари - над 290 хил. лв.   Две инвестиционни предложения на сдружения и четири на общини ще бъдат подкрепени с 2,1 млн. лв.  по мярка 313. Те предвиждат създаване на постоянна изложба на местно етнографско и културно наследство и експонирането му с компютърните технологии, изграждането на спортни пътеки и спортно-туристически атракции, реконструкция на еко пътеки, купуването на сцена и оборудване към нея. Други 25 проекта ще получат над 47 млн. лв. по мярка 321. Повечето от тях са общински и предвиждат изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи и пречиствателни станции за отпадни води.  С друга част от средствата читалища ще обновят материалната си база и създадат културни мобилни центрове. С пари по мярката ще бъдат финансирани и инвестициите на две сдружения с нестопанска цел в изграждане на център за предоставяне на информационни и комуникационни услуги и в младежки център. По Мярка 322 са подкрепени седем проекта за реконструкция и модернизация на читалища и един за ремонт на църквата Св.Вмчк.Теодор Тирон в гр. Летница. Те ще получат 5,1 млн. лева. 

Община Перник има планове да отдава на концесия ски писта при Голо бърдо

dnevnik.bg Еврофинансиране - Пон., 12/02/2013 - 14:40

Община Перник дава на концесия терен на ски пистата в местността Цоцевица в Голо бърдо. Предложението е заложено в проекта на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, за 2014 г., съобщава БТА.

Общината планира подновяване на експлоатацията на пистата, която била уникална и се е ползвала в миналото целогодишно. Съоръжението е просъществувало в периода между 1976 и 1989 г.

Ски пистата била направена от специални полиетиленови отливки, съединени...

Спешните отделения да се възстановят, залага стратегия на здравното министерство

dnevnik.bg Еврофинансиране - Нед., 11/24/2013 - 15:09

Спешни отделения и спешни болнични комплекси, които бяха закрити през 2007 г., да бъдат възстановени. Това е заложено в стратегията за развитие на спешната помощ до 2020 г., разработена от Министерството на здравеопазването, съобщава  "Дарик радио".

Документът ще бъде предложен за обсъждане до края на годината. Стратегията представи доктор Максим Гайдев от здравното министерство по време на провеждащия се в София Първи конгрес по спешна медицина.

В страната нивото на...

Покана за предложения по програма "Еразмус Мундус"

dnevnik.bg Еврофинансиране - Пет., 11/22/2013 - 08:02
Обявена е покана за представяне на предложения по програма за действие "Еразмус Мундус" 2009-2013 г.

Цели

Основната цел на програма "Еразмус Мундус" е да насърчава европейското висше образование, да подпомага разширяването и подобряването на перспективите за кариера на студентите и да улеснява междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети държави.

Конкретните цели на програмата са:

- да насърчава структурираното сътрудничество между...

Покана по програма "Европа за гражданите"

dnevnik.bg Еврофинансиране - Вт., 11/19/2013 - 08:05
Обявена е покана за структурна подкрепа за европейските научноизследователски организации в областта на публичната политика (мозъчни тръстове) и за организациите на гражданското общество на европейско равнище - Програма "Европа за гражданите" (2014-2020 г.).

Цели

Конкретните цели на програмата са:

- да повиши осведомеността във връзка с паметта за миналото, общата история и ценности и целта на ЕС да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите...

Покана по "Капацитети" на Седма рамкова програма за научни изследвания

dnevnik.bg Еврофинансиране - Вт., 11/14/2013 - 08:08
Обявена е покана за представяне на предложения по работната програма "Капацитети" на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Номерът на поканата е FP7-CDRP-2013-EUR-CD.

Цел

Кандидатите могат да представят предложенията си по поканата относно международното сътрудничество по планирането на кариерното развитие на изследователите.

Програма "Капацитети" цели да оптимизира използването и развитието на...

Дунав край Русе е замърсен с корабно гориво

dnevnik.bg Еврофинансиране - Нед., 11/03/2013 - 14:48

Сигнал за замърсяване в р. Дунав при 496 км - край Русе, е получен в събота в областната дирекция на полицията в града, съобщиха оттам. Проверка е установила, че по целия бряг при Русе -  при сградата на Речна гара, Пристанище-запад, хижа "Приста" и други има петна от корабно гориво.
По-късно в същия ден е получен сигнал за замърсяване в р. Дунав и в района на с. Пиргово, между 508 и 510 км, където са установени същите филмови петна.
 Засега единствено полицията информира за случая....

Покана "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

dnevnik.bg Еврофинансиране - Пет., 11/01/2013 - 08:03
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 обявява процедура за подбор на проекти "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Поканата е по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда".

Цел

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на...

Покана за обучения на централната и областните администрации

dnevnik.bg Еврофинансиране - Вт., 10/17/2013 - 07:31
Управляващият орган на оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) обяви нова процедура по подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация".

Цел

Процедурата е насочена към повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации.

Допустими кандидати

По процедурата могат да кандидатстват областните и централни администрации.

Допустими дейности

Допустими за...

Кабинетът е поискал от ЕС 508 млн. евро за наука

dnevnik.bg Еврофинансиране - Пон., 10/14/2013 - 16:06

Правителството е поискало 508 млн. евро за новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и се надява тя да бъде одобрена от Европейската комисия. Това съобщи пред журналисти вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова след Тържественото събрание по повод 144-ата годишнина от създаването на Българската академия на науките (БАН), цитирана от "Фокус".

Освен това иновативни проекти ще може да се финансират и по програмата "Конкурентоспособност", в...

Заради слабото си развитие българското земеделие ще получи повече пари от Брюксел

dnevnik.bg Еврофинансиране - Вт., 09/24/2013 - 13:56

Бюджетът за България от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ще е 2.338 млрд. евро, а не 2 млрд. евро, колкото се очакваше. Това съобщи министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков след редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел, съобщи пресцентърът на ведомството. 

Това следва от решението на съвета максималният процент на европейско съфинансиране за слаборазвити региони,...

Ремонтът на Петрохан ще продължи най-рано през следващата година

dnevnik.bg Еврофинансиране - Съб., 09/21/2013 - 15:27

Ремонтът на проходът "Петрохан" ще продължи с получаването на европейски средства за следващия програмен период (2014 – 2020 година), стана ясно от изказване във Видин на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Стефан Чайков. Той добави, че скоро ще завърши рехабилитацията на територията на област Монтана. С първите възможни средства от новия програмен период предстои проектирането на участъка в Софийска област от върха на "Петрохан" до Костинброд.
 ...

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за годишен планов ремонт

dnevnik.bg Еврофинансиране - Съб., 09/21/2013 - 11:32

Плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" започна тази сутрин, съобщиха от атомната централа.

В рамките на ремонта ще бъде извършена профилактика на оборудването и системите на 1000-мегаватовия блок. Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво и ще започне своя 19-и горивен цикъл. Очаква се ремонтът да приключи в края на октомври.

Другият 1000-мегаватов блок на АЕЦ "Козлодуй" – пети енергоблок, работи със 100% натоварване съгласно разрешението на...

С благодарност за подкрепата на: